Polski | English

JuniperusJuniperus
O przychodni  
Personel  
Medycyna pracy  
Medycyna estetyczna  
Jednostki chorobowe  
Lokalizacja  
Cennik  
Kontakt  
Praca  

Adres:

ul. Kościuszki 41
05-080 Izabelin

Dojazd >>

Godziny przyjęć:

od poniedziałku
do piątku:
8:00 - 18:00

Medycyna pracy

Medycyna pracy jest to specjalność lekarska zajmująca się badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych tj patologii wywołanych czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy lub wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy.

Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników tj wykonuje:

  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne
  • jak również dokonuje wpisów do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.

Przychodnia Juniperus współpracuje także ze specjalistami min:

  • okulistą
  • laryngologiem
  • neurologiem
  • internistą

Podstawę prawną medycyny pracy stanowi:ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 97, nr 96, poz. 593 ) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Wiodącym zadaniem medycyny pracy jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników / praktykantów spoczywa ( art. 5 ust. 2 ustawy ) na:pracodawcach, szkole lub szkole wyższej, /gdy pobierający praktyczną naukę zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych/,podmiocie zatrudniającym.

Koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracownika ponosi pracodawca (art. 22 ustawy).

Koszty badań profilaktycznych uczniów i studentów kierowanych w ramach programu nauczania na praktyki zawodowe ponosi szkoła lub szkoła wyższa (art. 5 ust. 2. pkt. 2).

e-TarNet@2005